យើងប្តេជ្ញាផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូវហ្គេមដែលមានល្បឿនលឿន ងាយស្រួល និងជឿទុកចិត្តបាន បទពិសោធន៍មិនធ្លាប់មានពីមុនមកសម្រាប់អ្នក!
banner

Image

លក្ខខ័ណ្ឌចូលរួម
1-ការផ្តល់ជូននេះចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី 01 ខែសីហា ឆ្នាំ 2020 ម៉ោង 00:00:00 (GMT+8) រហូតដល់ថ្ងៃទី 31 ខែសីហា ឆ្នាំ 2020 ម៉ោង 23:59:59 (GMT+8)
2-ការផ្តល់ជូននេះសម្រាប់អតិថជនថ្មីទាំងអស់ដែលប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណប្រាក់ដុល្លារអាមេរិច តែប៉ុណ្ណោះ។
3-អតិថជនទាំងអស់ត្រូវចុះឈ្មោះនិងស្នើប្រាក់បន្ថែមពីការដាក់ប្រាក់មុនពេលការផ្តល់ជូននេះបានបញ្ចប់។
4-លោកអ្នកអាចទទួលបានការបន្ថែមពិសេសនេះតែម្តងប៉ុណ្ណោះ ពីការដាក់ប្រាក់លើកដំបូង ផ្នែកសេវាអតិថិជនរបស់យើងនឹងទាក់ទងទៅបញ្ជាក់ថាលោកអ្នកនឹងជ្រើសរើសផលិតផលណាមួយ សំរាប់ទឹកប្រាក់បន្ថែមនេះ។
5-ដើម្បីមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ សមាជិកត្រូវដាក់ប្រាក់យ៉ាងតិចបំផុតចាប់ពី 10ដុល្លា ហើយកម្មវិធីនេះផ្តល់ជូនច្រើនបំផុតរហូតដល់ 680ដុល្លា។ ដើម្បីស្នើសុំទឹកប្រាក់បន្ថែមនេះ សមាជិកដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់តែចុចលើប៊ូតុង "ស្នើសុំ" ដែលមានបង្ហាញសំរាប់ការស្នើកម្មវិធីនេះ។
6-ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានដាក់និងប្រាក់បន្ថែមតំរូវឲ្យមានការលេងវិលជុំចំនួន 20ដង តាមកពា្ចប់ផលិតផលដែលបានជ្រើសរើស ទើបអាចធ្វើការស្នើដកប្រាក់បាន។ ឧទាហរណ៍៖
ទឹកប្រាក់ដែលបានដាក់ = 1,000ដុល្លារ
ទឹកប្រាក់បន្ថែម = 20% x 1,000ដុល្លារ = 200ដុល្លារ
លក្ខខ័ណ្ឌភ្នាល់វិលជុំ = (1,000ដុល្លារ + 200ដុល្លារ) x 20 = 24,000ដុល្លារ
7-រាល់ការភ្នាល់ដែលស្មើ ការភ្នាល់ដែលត្រូវបានលុបចោល ការភ្នាល់ទាំងសងខាង, ការភ្នាល់ដែលមានហាងឆេងទាបជាង 1.50 (Decimal) រឺ (malay odds 0.50; HK odds 0.50; Indo Odds -2.00) ការភ្នាល់នៅលើហ្គេមដែលមិនមែនជាស្លត និងការភ្នាល់នៅលើហ្គេមប្រភេទProgressive Slots នឹងមិនត្រូវបានគណនាចូលក្នុង លក្ខខ័ណ្ឌភ្នាល់វិលជុំដែលបានកំណត់ឡើយ។
8-ការគណនាលើទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ(Rebates) នឹងមិនត្រូវបានគណនាជាមួយនឹង ទឹកប្រាក់ភ្នាល់វិលជុំដែលចេញពីទឹកប្រាក់បន្ថែមនេះទេ។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ចំនួននៃការភ្នាល់វិលជុំនឹងត្រូវបានពិចារណាលុបចោល ក្នុងករណី ចំនួនទឹកប្រាក់ក្នុងគណនីរបស់សមាជិក នៅសល់ 1ដុល្លារ រឺតិចជាងនេះ។ សូមទាក់ទងទៅកាន់ផ្នែកសេវាកម្មអតិថជន ដើម្បីលុបចោលលក្ខខ័ណ្ឌភ្នាល់វិលជុំរបស់អ្នក។
9-Kingbetkh រក្សាសិទ្ធិកែប្រែ លុបចោល ផ្លាស់ប្តូរ រឺបដិសេធការផ្តល់ជូនណាមួយដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។
10-Kingbetkh រក្សាសិទ្ធិក្នុងការកំនត់ ឬបដិសេធអតិថជនដើម្បីចូលរួមក្នុងការផ្តល់ជូននេះឬការផ្តល់ជូនផ្សេងទៀត។
11-Kingbetkh រក្សាសិទ្ធិក្នុងការឆែកមើលប្រតិបត្តិការផ្សេងៗនិងប្រវត្តិនៃការកំសាន្ត គ្រប់ពេលវេលា តាមហេតុផលជាក់ស្តែង។ ប្រសិនបើពិនិត្យឃើញថាអតិថជនណាម្នាក់ កំពុងតែកេងចំនេញពីការផ្តល់ជូន ដោយធ្វើការភ្នាល់រឺប្រើប្រាស់គ្រប់វិធីសាស្រ្តដែលសំគាល់បានថាជាសកម្មភាពកេងបន្លំលើការផ្តល់ជូន មានការរំលោភបំពានលើលក្ខខន្តិកៈក្រុមហ៊ុន Kingbetkh សូមរក្សាសិទ្ធិដកហូតការផ្តល់ជូននិងទឹកប្រាក់ឈ្នះដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការកេងបន្លំ។
12-កម្មវិធីនេះ ផ្តល់ជូនសំរាប់តែគណនីតែមួយប៉ុណ្ណោះ។ ចំពោះគណនីរួមក្នុងគ្រួសារតែមួយ អាស័យដ្ឋានជាមួយគ្នា លេខទូរស័ព្ទតែមួយ អ៊ីម៉ែលតែមួយ គណនីធនាគារតែមួយ ឬ IP កុំព្យូទ័រតែមួយ នឹងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតិអោយស្នើសុំកម្មវិធីពិសេសនេះឡើយ។ ការរំលោភបំពានលើការផ្តល់ជូនប្រាក់រង្វាន់នឹងនាំឱ្យមានការបិទគណនី។
13-ប្រសិនបើ Kingbetkh ជឿជាក់ថាខ្លួនឯងជាជនរងគ្រោះនៃការក្លែងបន្លំឬការកេងបន្លំណាមួយ ក្រុមហ៊ុនមានសិទ្ធិបិទគណនីរបស់អតិថជននិងបង្កកសមតុល្យដែលនៅសល់។
14-លក្ខខន្តិកៈទូទៅនៃកម្មវិធីផ្តល់ជូនត្រូវបានអនុវត្ត។

Image

COMING SOON!

Image

លក្ខខ័ណ្ឌនៃការផ្តល់ជូន
1- កម្មវិធីផ្តល់ជូននេះចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី01 ខែសីហា ឆ្នាំ2020 ម៉ោង 00:00:00 (GMT+8) រហូតដល់មានការជូនដំណឹងសារជាថ្មី។
2- ការផ្តល់ជូននេះសម្រាប់សមាជិកទាំងអស់របស់ Kingbetkh ដែលប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណដុល្លារ។
3- សមាជិកដែលបានដាក់ប្រាក់លេងក្នុងកំឡុងពេលកម្មវិធីផ្តល់ជូននេះ នឹងទទួលបានទឹកប្រាក់បន្ថែម19% ពីការដាក់ប្រាក់សរុបប្រចាំសប្តាហ៍ រហូតដល់20ដុល្លារ។
4- សមាជិកអាចទទួលបានការផ្តល់ជូននេះម្តង ក្នុងមួយស ប្តាហ៍។ រយៈពេលនៃការផ្តល់ជូនតាមសប្តាហ៍នីមួយៗត្រូវបានកំណត់ដូចខាងក្រោម៖